Het verloop van het tweede NIFP onderzoek!

Hallo geïnteresseerden, vrienden en familie, hierbij weer een korte samenvatting van ons en onze kinderen, er is een heftige tijd geweest er lijkt geen eind aan te komen.

Zoals u in de vorige blog heeft kunnen lezen zou er een nieuw onderzoek starten, dit onderzoek is gestart op 13 september 2018. Tijdens dit onderzoek is er een kennismakings gesprek geweest met de onderzoekster, één observatiebezoek bij ons ouders thuis met onze kinderen hierbij van 1 uur, vervolgens is er een observatie van één uur geweest bij de onderzoekster thuis met ons ouders en onze kinderen, tevens is er een zware (aldus de onderzoekster) psychologische test gedaan van ons ouders en onze kinderen zijn inmiddels voor de eerste keer op gesprek geweest en hebben ook een test gedaan.

Ondanks onze kinderen van dit onderzoek al rond de kerstvakantie van 2017 door de gezinsvoogd hiervan op de hoogte gebracht zijn, zijn de spanningen weer op een hoog niveau gebracht naar onze kinderen, wij denken dat je kinderen niet met deze zaken moet belasten maar daar denken deze mensen helaas anders over.

De communicatie met jeugdzorg, pleegzorg en pleegouders is nog steeds gespannen en soms onmogelijk en de valse niet onderbouwde beschuldigingen c.q. aannames zijn op hoog niveau gebracht, wij hebben niets te verbergen en voeren geen strijd hierin, helaas merken wij wel dat onze kinderen erg veel last hebben van de strijdvoeringen van deze jeugdzorginstanties en hun pleegouders. Wij hebben diverse gesprekken gehad met onze nieuwe gezinsvoogd, met de vorige gezinsvoogd hadden wij duidelijke afspraken gemaakt zoals de bezoekregeling zou uitgebreid worden en er zou geen onderzoek komen voor een verderstrekkende maatregel, dit zou inhouden dat je als ouder uit de ouderlijke macht gezet zou worden.

Onze huidige gezinsvoogd heeft besloten deze afspraken in de wind te slaan en zegt ik doet het nu eenmaal zo dat ben ik al 20 jaar gewend, als wij hem dan wijzen op feiten en afspraken die hier duidelijk over gemaakt zijn met zijn (voorganger) collega en de voorzitter van het raad van bestuur van deze jeugdzorginstantie, dan zou dit in zijn computer systeem zitten omdat dit er nu eenmaal instaat, toen wij vroegen of hier geen delete knop op zit, was dit best lastig want het staat nu eenmaal zo in het systeem.

We kunnen merken dat er een paar pleegouders een beetje zenuwachtig worden omdat er een onderzoek gestart is, nu moeten wij wel bekennen dat de pleegouders die eerst de meeste strijd voerden nu het beste communiceren met ons en dat deze samenwerking best een mooie gebedsverhoring is, we zijn er nog niet maar er is een begin, dit zie je ook bij onze kinderen terug die steeds vrijer worden in hun communicatie en hun emoties uiten naar ons ouders, in positieve zin bedoelen wij dit. Helaas gaat dit minder met de pleegouders die eerst goed communiceerde met ons ouders, na ieder bezoekweekend is er wel wat te klagen over ons ouders, wat daarin opvalt is dat als pleegouders op vakantie waren er opeens ook geen zorgen meer waren, tijdens deze vakantie was onze jongste zoon bij ons ouders vandaar.

De pleegouders van onze oudste dochter willen niet meewerken aan het onderzoek wat is gestart, omdat er ook een vraag in stond of onze kinderen op dit moment wel goed zitten in de huidige pleeggezinnen, wij zouden denken als je niets te verbergen heb dan is er toch niets mis mee met een onderzoek, onze dochter wilden eerst wel mee doen met het onderzoek maar opeens deed ze dat niet omdat pleegouders hier in eerste instantie ook niet achter stonden, onze dochter gaf in een gesprek aan niet meer tegen deze spanningen te kunnen en zich wil richten op haar school, is ook logisch, er zijn grenzen. Dat onze dochter onbewust vaak onderdruk gezet word in deze strijd maak het niet altijd makkelijk voor haar, zowel pleegouders, pleegzorg, en jeugdzorg blijven aan haar trekken.

Wat wij al een paar jaar merken is dat deze pleegouders de voogdij over onze dochter willen omdat ze bij hun leven en gezin zou horen, dit uit zich in foto’s als profielfoto gebruiken waar ook onze dochter opstaat en foto’s van onze dochter op de Facebook account van de pleegouders zelf en uitspraken van met name pleegmoeder naar onze dochter in het bijzijn van ons ouders. Wij denken dat je dit absoluut niet kan maken als pleegouder met een kind van een ander ga je hier zeker niet zo arrogant mee om, dit zou je ook ouderverstoting kunnen noemen, dat het kind hier dan spanningen van ondervind in haar leven, wordt dan nog steeds niet begrepen door zowel pleegzorg, jeugdzorg en pleegouders.

Ondanks de vele observaties die bij ons ouders thuis zijn geweest en soms nog, is er nog geen één pleegouder of pleegzorgwerker die zelf is wezen kijken bij ons thuis in en de opvoedsituatie. Even voor de duidelijkheid de zogezegde nieuwe gezinsvoogd (de 10 de) is inmiddels in december 2018 met pensioen gegaan en de inmiddels 11 de gezinsvoogd heeft zich gemeld, deze gezinsvoogd heeft ook geen overdracht gedaan met haar collega en gaat weer opnieuw beginnen en snap totaal niet wat er speelt bij ons en onze kinderen, het was zelfs zo erg dat er tegen onze jongste dochter werd gezegd dat zij (gezinsvoogd) er is om kinderen bang te maken, naar ons idee zeg je dat niet tegen kinderen en zeker niet tegen beschadigde kinderen die al veel te lang in een pleeggezin zitten en weggehouden worden van elkaar en hun biologische familie.

Telgelijker tijd hebben onze kinderen erg veel spanningen rond deze situatie, zo zitten nu onze jongste drie kinderen in een gezinshuis, dat komt omdat deze huidige pleegouders een gezinshuis zijn gestart, echter moet er wel een onderbouwde indicatie zijn als kinderen opeens in een gezinshuis geplaatst worden, wij hebben dit diverse malen gevraagd aan onze gezinsvoogd die dit ook niet weet, nu blijkt dat onze kinderen wel in een gezinshuis wonen maar wel in een pleeggezin status, aldus de formaliteiten, wij merken wel dat onze kinderen aangepast gedrag zijn gaan vertonen en hier niet goed mee om weten te gaan en hierdoor ook situaties ontstaan waar onze kinderen hevige spanningen en problemen van ondervinden.

Wij hopen dat u, of dat u iemand kent die ons meer kan helpen om hier helderheid in te krijgen, het lijkt er op dat iedereen z’n kop in het zand steekt en niemand verantwoording neemt en tegelijkertijd hier ook alle regels zo verdraait worden dat er niets verandert in deze onacceptabele situatie.

Geef een reactie