Verstrekkende maatregel?

Bureau Jeugdzorg vraagt, na de bevindingen van de heer Van den Bergh te hebben vernomen, een verstrekkende maatregel aan bij de Raad van Kinderbescherming.

Volgens hen zouden wij geen medewerking verlenen en niet openstaan voor hulp. Gelukkig oordeelt de Raad dat wij niet ontheven worden van de ouderlijke macht. Zij achten het zelfs van belang dat er binnen redelijke termijn gerichte hulpverlening ingezet zal worden met betrekking tot een mogelijke terugplaatsing van de kinderen. Deze uitspraak doen zij op 26 november 2014, zelfs nog voor het NIP en het Tuchtcollege hun harde oordeel over het rapport hebben gegeven.

Wie is onze gezinsvoogd?
Omdat Bureau Jeugdzorg, dat inmiddels Jeugdbescherming West heet, niets van zich laat horen, stuurt onze advocaat hen in januari 2015 een brief. We worden gebeld en eind januari volgt een gesprek met een nieuwe gezinsvoogd. Met alles wat in dat gesprek is besproken, wordt niets gedaan. Op 31 maart 2015 wordt ons een nieuwe gezinsvoogd toegewezen, maar vlak voor een gesprek blijkt dat deze ook weer van de zaak wordt gehaald.

De teamleidster meldt ons dat zij voorlopig de zaak zal coördineren, echter in de praktijk gebeurt er niets. Op 23 april wordt ineens contact met ons opgenomen door iemand die zich voorstelt als onze nieuwe gezinsvoogd. Een dag later blijkt toch dat deze taak weer naar een ander gaat. Al met al was er inmiddels al weer een jaar verstreken. Een jaar waarin eigenlijk elke keer wel werd gezegd dat de kinderen in principe naar huis zouden kunnen. Een jaar waar er in de praktijk niks gebeurde.

Geef een reactie