OTS en UHP weer verlengd

Omdat er geen gerichte hulpverlening was geboden, beslist de rechtbank in juli 2015 dat de OTS en de UHP weer met een jaar verlengd worden.

Wel wordt erbij gezegd dat in dat jaar een perspectief moet worden bepaald voor het verblijf van de kinderen. Er moet duidelijkheid komen volgens de rechtbank.

Gelukkig gaat onze nieuwe gezinsvoogd, samen met een collega, wel hard aan de slag. De bezoekregeling wordt uitgebreid en ze komen op bezoek tijdens bezoekmomenten. Ook hebben wij inmiddels hulp ingeschakeld via het PGB van Saskia. Een gezinsbegeleider van Stichting de Arend komt regelmatig langs om gesprekken te voeren.

De gesprekken zorgen voor rust en stabilisatie. We leren om behalve alleen maar te vechten en ons zorgen te maken, ook nog te leven en te genieten van het goede. Het goede zijn dan vooral de momenten dat de kinderen op bezoek zijn. Ook leggen we onze zorgen neer in gebed. Dit heeft onze kinderen nog niet thuisgebracht, maar wel maakt het alles iets dragelijker.

Thuisplaatsingstraject
Halverwege 2016 moeten opnieuw de OTS en UHP verlengd worden. Wij hopen dat deze keer de UHP niet verlengd zal worden, waardoor onze kinderen in ieder geval weer thuis zouden komen wonen. Zelfs al zouden we onder toezicht moeten blijven staan en verplichte hulpverlening moeten krijgen, wij hebben er inmiddels alles voor over.

Helaas worden zowel de OTS als de UHP weer verlengd, omdat de zorgen niet zouden zijn weggenomen. Deze keer wordt het echter wel maar met een halfjaar verlengd. In het laatste halfjaar van 2016 moet worden gewerkt aan een thuisplaatsingstraject. Dit houdt in dat de bezoekmomenten worden uitgebreid en de gezinsvoogden regelmatig hierbij komen observeren. Ook moet er duidelijkheid komen over de psychische gesteldheid van Saskia, waarvoor een gesprek moet plaatsvinden met GGZ Delfland.

Geef een reactie