Niet nagekomen beloftes en een nieuw onderzoek

Het is inmiddels alweer acht maanden geleden dat wij u van ons en onze kinderen hebben laten horen met een nieuwe blog, onze excuses hiervoor.

We wisten even niet zo goed wat en hoe we verder moesten met de blogs en onze website. We twijfelden ook of we hier wel verder mee zouden komen en wat ons doel hiermee zou moeten wezen, daarom hebben we een kleine stop ingelast. Maar we hebben weer nieuwe inspiratie gekregen en vinden het belangrijk dat heel Nederland dit moet weten, wat er zo gebeurt in jeugdzorgland en hoe gezinnen en met name kinderen bewust of onbewust onder druk gezet en gemanipuleerd worden.

Wij willen gezinnen in Nederland met name waarschuwen om niet zomaar heil te zoeken bij jeugdzorginstanties en dan met name pleegzorg. Als het enigszins mogelijk is, is het altijd het beste om als gezin bij elkaar te blijven. Desnoods met hulp van buitenaf, maar niet de kinderen naar buiten.

Soms lijken de beloften op goede zorg en begeleiding zo verleidelijk maar uiteindelijk is het risico dat kinderen onder hevige druk komen te staan en families uit elkaar gedreven worden. In ons geval is het vaker gebeurd dat wij als ouders als minder of zelfs ziek zijn afgeschilderd, wat erg schadelijk is voor de relatie. Wij hebben één ding geleerd als wij loslaten gaat God het doen, want alle leugens komen altijd uit.

Zoals u in de vorige blog heeft kunnen lezen waren er afspraken gemaakt om met de Raad van de Kinderbescherming in gesprek te gaan, om een goed plan te maken om onze kinderen alsnog thuis te kunnen laten wonen. Het thuisplaatsingsplan dat gemaakt was, werd afgewezen bij de rechtbank omdat onvoldoende onderbouwd was, waarom de kinderen naar huis zouden kunnen. Na de verwerping van dit plan is er verder geen enkele actie meer ondernomen.

Er is geen nieuw plan gekomen en er is ook niet in hoger beroep gegaan. Ergens konden wij dit ook niet doen omdat er bij een hoger beroep dan ook een beter plan zou worden vereist. Na de afwijzing van het plan was er dus de belofte om met de raad in gesprek te gaan, maar helaas is deze belofte niet nagekomen. Ergens hebben wij het vermoeden dat een van de gezinsvoogden hier ook niet echt op zat te wachten, omdat dan naar boven zou komen dat er weinig gebeurd is aan een goede onderbouwing van het plan.

In plaats van een gesprek met de Raad van de Kinderbescherming over een beter thuisplaatsingsplan kwam nu weer de verderstrekkende maatregel ter sprake, dit houdt in dat wij als ouders uit de ouderlijke macht gezet zouden worden. Dit was door voorgaande gezinsvoogden al twee keer geprobeerd, maar werd steeds direct afgewezen door de Raad. Uit de contactjournaals van de Raad die wij hebben opgevraagd, blijkt dat de Raad een gesprek met ons niet zag zitten omdat het onderzoek in november 2014 al afgerond zou zijn.

De andere belofte die in de vorige blog te lezen is, is dat wij verder zouden gaan met één gezinsvoogd. Na een e-mail van ons aan de teamleider was dit opeens snel geregeld. Dit was nadat wij een gesprek hadden gehad met de andere gezinsvoogd, waarin we werden uitgemaakt voor van alles en nog wat en gezegd werd dat wij maar moesten accepteren dat het zo gelopen is. Wetende dat zo weinig moeite is gedaan om het thuisplaatsingsplan verder te onderbouwen, was dit wel een hele pijnlijke opmerking.

Gelukkig konden we nu verder met de gezinsvoogd waarmee wij goed konden praten, zowel met ons als onze kinderen. Hij kon ook goed weergeven wat in het belang van ons en onze kinderen zou zijn. Tot op een dag deze gezinsvoogd met tranen in zijn ogen ons kwam vertellen dat hij met de casus ging stoppen omdat hij tegengewerkt wordt door pleegouders en pleegzorgwerkers. Hij gaf aan het niet meer aan te kunnen zien wat er allemaal gebeurt met ons en onze kinderen. Na vervolgens een goed gesprek te hebben gehad met de voorzitter van de raad van bestuur van deze jeugdzorg instelling, zijn we helaas toch weer begonnen met een nieuwe gezinsvoogd, de tiende inmiddels.

Onze nieuwe gezinsvoogd lijkt het ook heel druk te hebben en moet naar ons idee ook weer opnieuw het wiel uitvinden in onze casus. Het standpunt van onze nieuwe gezinsvoogd lijkt te zijn dat wij er maar wat van moeten maken. Ergens is dat natuurlijk zo als het gaat om het belang van onze kinderen maar ondertussen gebeurt er zoveel onrecht, hoe maak je daar wat van. Wat laat je los en waar kan je wat aan doen, dat zijn vragen die steeds weer opkomen.

Inmiddels hadden wij ook klachten ingediend bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) tegen de pleegzorgwerkster, die inmiddels een waarschuwing heeft gekregen van het SKJ. Omdat wij al langere tijd contact hadden met Stichting de Kinderombudsman, heeft deze stichting contact gezocht met deze jeugdzorginstelling, om te vragen waarom er in deze nieuwe ondertoezichtstellingperiode geen actie werd ondernomen voor een nieuw thuisplaatsingsplan.

Dit had resultaat, want toen werd er opeens in oktober een toezegging gedaan door deze jeugdzorginstelling om alsnog een nieuw onafhankelijk onderzoek te doen om te kijken waar onze kinderen kunnen gaan wonen. Blijkt hieruit dat dat net zo goed bij de biologische ouders zou zijn dan gaat dat voor op een pleegzorgplaatsing. Het is een wonder dat pleegouders hierin mee willen werken. Inmiddels zijn hier begin november vragen over opgesteld door jeugdzorg.

De nieuwe gezinsvoogd heeft onze kinderen één keer gesproken en de pleegzorgwerkster spreekt onze kinderen maar twee keer in het jaar. Dat is volgens de standaard, zo wordt ons gemeld. Ook hier maken wij ons zorgen over want op deze manier kan er geen vertrouwensband ontstaan. Zorgelijke signalen die wij van onze kinderen krijgen worden door deze mensen dus niet opgemerkt. Zij geven aan geen reden te hebben om dit als zorgelijk te zien en ook geen reden te zien voor uitbreiding van de contactmomenten.

Soms is het makkelijker gezegd dan gedaan maar wij geloven dat al deze misstanden op een dag zullen uitkomen. Wij ouders zijn inmiddels een petitie gestart op onze website, graag vragen wij u om deze petitie te tekenen, alvast bedankt.

Wilt u ons benaderen voor vragen als u in een gelijk soortelijke situatie zit, of wilt u ons steunen op wat voor manier dan ook dan horen wij dit graag, u kan contact opnemen via contact, per telefoon of via de email.

Een gedachte over “Niet nagekomen beloftes en een nieuw onderzoek”

Geef een reactie