Moet een NIFP onderzoeker aan waarheidsvinding doen? Schijnbaar niet!

Inmiddels is het onderzoek ten einde en heeft de onderzoekster zonder enige onderbouwing besloten dat onze kinderen moeten blijven wonen in de pleeggezinnen.

Echter zien wij de zorgen die wij ouders al jaren aangeven nu opeens in het onderzoekverslag, die aldus de onderzoekster van het NIFP juist bij de pleegouders vandaan komen, en daardoor zouden wij ouders de zorgen van onze kinderen opeens bagatelliseren. Echt apart opeens draaien we de boel om en zouden wij ouders het niet begrijpen, ook vreemd toen wij al deze zorgen na afloop van het onderzoekverslag met jeugdzorg, pleegzorg en pleegouders gingen bespreken toen waren de meeste zorgen opeens opgelost en viel het wel mee, echter twee weken later waren de zorgen er opeens weer, als we de zorgen gaan bespreken zijn ze er niet en hierna zijn ze er opeens weer, wie begrijpt dit, en we blijven maar zeggen (jeugdzorg, pleegzorg en pleegouders) dat dit geen invloed heeft op het welzijn van onze kinderen.

Tevens doet de onderzoekster stevige uitspraken over het welzijn en gezondheid van ons ouders zonder ook maar een specialist, arts, psycholoog, neuroloog,  gezinsbegeleiders of ander specialiste gesproken te hebben, erg vreemd terwijl volgens jeugdzorg dit de geleerde is en dat er geen beter onderzoek kan wezen dan dit. Echter heeft de onderzoekster zich aan alle gestelde eisen voldaan aldus de gedragswetenschapsters van Jeugdzorg, het maakt echter niet uit of dit op waarheid is gebaseerd of dit dan ook over de desbetreffende personen gaat dit maakt niet uit, de eisen die hiervoor gesteld zijn, zijn nu eenmaal nagekomen aldus jeugdzorg.

Misschien schamen we ons (jeugdzorg) dat we dit goedkeuren, want ja dit onderzoek heeft maar een kleine 40 duizend euro gekost dan moet je hier natuurlijk niet tegen in gaan toch? Kortom is jeugdzorg opeens wel bereidt om de negatieve woorden van de onderzoekster naar ons ouders om te buigen want de onderzoekster heeft geconcludeerd dat onze oudste drie kinderen opeens niet meer thuis bij ons ouders en elkaar willen wonen, dit klopt onze kinderen hebben aangegeven niet meer tegen deze strijd van jeugdzorg te kunnen en denken we laten het maar zo, want anders zien we ons ouders en elkaar helemaal niet meer, onze kinderen hebben hierdoor maar de weg van de minste weerstand gekozen.

Dit is nu aldus jeugdzorg de grootste reden dat het nu gewoon zo is en dat onze kinderen feitelijk daardoor nooit meer mogen verhuizen. Dit is wel lastig ondanks de onderzoekster geadviseerd heeft, dat onze jongste zoon van nu 11 jaar niet van plaats en school mag veranderen, als hij toch na de zomer van 2020 naar het voortgezet onderwijs moet. Echter is het wel apart dat aldus pleegzorg, pleegouders en de school, dat onze jongste zoon al vanaf zijn 3 jaar zwakbegaafd zou zijn verworpen is door de onderzoekster van het NIFP, nu is onze jongste zoon opeens niet zwakbegaafd meer, dit zeggen wij al jaren, maar ja naar biologische ouders luisteren?

Nu is er een beetje paniek uitgebroken bij pleegzorg, jeugdzorg, pleegouders en de school. Omdat de school niet achter de uitspraak van de NIFP onderzoekster staat, omdat anders uit zou komen dat de school het bij het verkeerde eind heeft, hebben we samen met jeugdzorg besloten dat onze zoon opnieuw word onderzocht, door een nu wel onafhankelijke partij? Dit onderzoek moet uitwijzen of onze jongste zoon wel of niet zwakbegaafd zou zijn en waar de spanningen en blijvende vermoeidheid vandaan zouden komen, volgens de school en pleegouders is onze zoon altijd moe als hij bij ons ouders vandaan komt na een bezoekweekend.

De NIFP onderzoekster heeft ook een uitspraak gedaan dat onze oudste zoon autistisch zou zijn, aldus jeugdzorg word hier bedoelt dat ze autistische trekken zou hebben gezien en de therapeut van onze zoon waar hij al 2 jaar in behandeling is zegt dat de onderzoekster van het NIFP het bevestigt dat hij autistisch zou zijn. Echter hadden wij en deze therapeute onze vraagtekens hierbij. Dus is er nu wel een uitgebreid onderzoek geweest of autisme aanwezig zou zijn bij onze oudste zoon. Hier is uitgekomen dat hij niet autistisch is, maar dat hij ernstige schade heeft opgelopen door de uithuisplaatsingen en de oorlog die er al jaren woed door deze jeugdzorginstanties en in het begin ook door pleegouders.

De bezoekregeling die uitgebreid zou worden is opeens zonder enige onderbouwing drastisch ingekort, omdat de onderzoekster van het NIFP gezegd zou hebben dat met name de jongens, (van 14 en 11 jaar) aan elkaar gewaagt zijn en dit niet goed zou zijn, dus mogen de jongens niet meer tegelijker tijd bij ons ouders logeren. Dat de jongens hier erg last van hebben, elkaar erg missen en hierdoor ook aangepast gedrag laten zien op school, dit heeft geen invloed op het gedrag van onze kinderen aldus de gezinsvoogd, want zij moet zich nu eenmaal aan het onderzoek houden en dan zijn er nu eenmaal maatregelen nodig waar niet iedereen blij mee is. Wij ouders zien dit als bewuste psychische kindermishandeling, maar dit mochten wij niet meer zeggen van de teamleider want dat was niet leuk aldus de gezinsvoogd en de teamleider, in het gesprek wat wij voerde op 30 juli 2019.

Echter heeft de kinderrechter in april 2019 de OTS en UHP voor een jaar verlengt en verbaasde deze kinderrechter over wat hier allemaal gebeurt is, echter heeft de raad van de kinderbescherming hier ook opeens iets van te vinden. De mening van de raad voor de kinderbescherming om toch weer opnieuw onderzoek te doen voor een verderstrekkende maatregel, verwijst weer naar de spanningen en het blijven belasten van ons ouders en onze kinderen. Het lijkt er op of dit in het systeem zit van de jeugdzorginstanties in Nederland. Echter deed de raad voor de kinderbescherming al twee keer eerder onderzoek naar een verderstrekkende maatregel en wezen zij dit zelf af omdat wij als ouders, goede ouders zijn die overal in meewerken en zelf meer inzicht bleken te hebben in de zorgen van onze kinderen.

Echter volgens het advies van de NIFP onderzoekster die deze vraag beantwoord met: “het zou een belediging en afwijzing zijn naar ouders om een verderstrekkende maatregel aan te vragen en het zou niet in het belang van de kinderen zijn om hier onderzoek naar te doen. Uiteindelijk heeft de Raad voor de kinderbescherming op 31 juli 2019 besloten om hier toch maar van af te zien, aangezien er nu rust zou moeten komen bij onze kinderen, aldus de raad voor de kinderbescherming.

Ja rust bij ons en onze kinderen, dit schijnt lastig te zijn voor jeugdzorginstanties in Nederland om dit ook uit te stralen naar kinderen. Omdat de NIFP onderzoekster uitspraken doet die niet op waarheidsvinding berusten blijft het hierdoor moeilijk communiceren, wij en onze kinderen blijven ons zelf maar de gezinsvoogd blijft wijzen naar het onderzoek van het NIFP want die schrijft dat jullie anders zijn dan dat jullie blijven zeggen, dit maakt het lastig voor de gezinsvoogd, want de gezinsvoogd en de jeugdzorginstantie blijven vasthouden dat ze dit onderzoekverslag moeten na volgen aldus de Nederlandse jeugdwet.

Echter hebben wij na al die jaren nog steeds geen onderbouwde reden gehoord waarom onze kinderen niet bij hun eigen ouders, elkaar en biologische familie mogen wonen. Echter hebben wij hier diverse e-mails over gestuurd en krijgen hier geen antwoord op, wij hebben op 30 juli 2019 een gesprek gehad met de gezinsvoogd en de teamleider waar bevestigt werd dat wij het hier niet over eens zouden worden en dat dit nu eenmaal zo is aldus de teamleider en de gezinsvoogd. Wij hebben echter hierna nogmaals de e-mails gestuurd en vier specifieke vragen waar wij onderbouwde antwoorden op willen en hier wel uit willen komen zodat onze kinderen uit de strijd komen en verder kunnen met hun leven, we wachten de reactie maar weer af. Wij hebben ook weer contact gezocht met het NIFP om opheldering over het tot stand komen van het NIFP onderzoekverslag, echter werden wij teruggebeld met de mededeling dat de desbetreffende onderzoekster na haar vakantie beging september hierover contact zou opnemen met ons.

Soms is het makkelijker gezegd dan gedaan maar wij geloven dat al deze misverstanden op een dag zullen uitkomen. Wij ouders zijn inmiddels een petitie gestart op onze website, graag vragen wij u om deze petitie te tekenen, alvast bedankt.Wilt u ons benaderen voor vragen als u in een gelijk soortelijke situatie zit, of wilt u ons steunen op wat voor manier dan ook dan horen wij dit graag, u kan contact opnemen via contact, per telefoon of via de email.

Een gedachte over “Moet een NIFP onderzoeker aan waarheidsvinding doen? Schijnbaar niet!”

Geef een reactie