Gezichten

Vaak wordt binnen jeugdzorg gesproken over casussen en elk dossier heeft een nummer. Allemaal per definitie niet verkeerd, maar vaak is het gevolg dat het individu wordt vergeten en een standaard protocol in werking wordt gesteld. Hier geven we hen de gezichten terug en laten hen vertellen wie zij zijn.