Een positief gesprek

Afgelopen maandag 15 mei 2017 hebben we een gesprek gehad met het team van Jeugdbescherming. Zowel de teamleider, de beide gezinsvoogden, de gedragswetenschapper en onze jurist waren daarbij aanwezig.

Het was een lang gesprek en wij kregen samen met onze jurist alle ruimte om onze ervaringen van de afgelopen periode te delen. In dat verhaal uitte wij natuurlijk ook een aantal verwijten naar de instelling. De teamleider, die wij overigens nog niet eerder hadden gesproken, merkte op dat wij wel veel strijd lijken te voeren en dat onze kinderen hier last van kunnen hebben. Wij gaven direct toe dat onze kinderen last hebben van de situatie, maar dat dit meer ligt aan het feit dat er zoveel aan ze getrokken wordt; door pleegouders, jeugdzorg, pleegzorg en natuurlijk ook door ons als ouders.

Natuurlijk kan ons strijden als lastig ervaren worden maar wij zijn absoluut van mening dat onze kinderen gewoon het allerbeste bij hun biologische ouders opgevoed moeten worden, te meer omdat wij dat prima toe in staat zijn. Dat wij er prima toe in staat zijn, vinden wij niet alleen zelf maar dit wordt ook bevestigd door veel professionele hulpverleners, onderzoekers en instanties.

Toen wij aan het praten waren kregen we het idee dat er een doorbraak kwam in het gesprek. De teamleider leek wat meer open te staan voor onze kant van het verhaal. Het team excuseerde zich en vroegen of zij zich even konden terugtrekken voor een overleg. In eerste instantie maakte wij ons even zorgen over dit terugtrekken, vorige week maandag betekende dat natuurlijk ook niet veel goeds toen de rechter dat deed, zoals we in onze vorige blog schreven.

Na terugkomst had de teamleider twee vragen aan ons. De eerste vraag was of wij samen met het team van Jeugdbescherming in gesprek willen gaan met de Raad van de Kinderbescherming om tot een goede oplossing of plan van aanpak te komen. Uiteraard reageerden wij hier heel positief op, omdat wij dit zelf al eerder hebben aangevraagd. De tweede vraag was of wij nog wilde doorgaan met de huidige gezinsvoogden. Wij hebben daarop geantwoord dat wij graag met één gezinsvoogd verder willen gaan. Hij is al sinds mei 2015 bij onze zaak betrokken en inmiddels hebben we een band opgebouwd. Daarbij is het veel eenvoudiger om met één gezinsvoogd te communiceren.

Wij zijn dankbaar voor deze kentering in het gesprek en hopen nu snel in gesprek te kunnen gaan met de Raad voor de Kinderbescherming. Opnieuw hebben we hoop dat onze kinderen spoedig thuiskomen en dat we ons gezinsleven na 7 jaar onderbreking weer kunnen oppakken.

2 gedachten over “Een positief gesprek”

Laat een reactie achter bij Hans en Riet Sauer. Reactie annuleren