De hulp komt niet op gang

Saskia vormde absoluut geen gevaar voor het welzijn van de kinderen, vond GGZ Delfland na haar ontslag in 2009.

Als wij zelf Bureau Jeugdzorg zouden inschakelen voor opvoedondersteuning, zou zij weer naar huis mogen. Dit deden wij dan ook in mei 2009. In februari 2010 was er nog steeds geen enkele hulp geboden. Jeugdformaat, verantwoordelijk voor de pleegzorg, vond toen dat er een melding gedaan moest worden bij de Raad voor de Kinderbescherming, omdat dan wel hulp geboden kon worden. De Raad oordeelde in april 2010 dat er een ondertoezichtstelling (OTS) moest komen. Omdat er in juni 2010 nog steeds geen actie was ondernomen, meldde we ons zelf aan bij Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming (SGJ). SGJ werd toen belast met de gezinsvoogdij. Ook SGJ ondernam echter geen actie.

Ze boden geen opvoedondersteuning en werkte al helemaal niet aan terugplaatsing van de kinderen. Wederom moesten we zelf actie ondernemen. We vroegen een AWBZ-indicatie aan en schakelde Agathos thuiszorg in. Zij zijn de eerste partij geweest die wel daadwerkelijk bij ons thuiskwamen. We volgden met succes een video-hometraining met betrekking tot de opvoeding. Agathos verzocht SGJ om de bezoeken van de kinderen uit te breiden, echter trokken zij zich hier niks van aan.

Inmiddels hadden we al in de gaten dat we bijna machteloos waren. We vroegen SGJ wat we moesten doen om onze kinderen thuis te krijgen. Hierop kwam nooit een antwoord. Ook leken de ouders van een van de drie pleeggezinnen zich erg partijdig op te stellen. Steeds meer leek het of zij onze kinderen zagen als hun eigen kinderen. In 2012 besloten wij daarom een jurist in te schakelen om ons te steunen in de strijd.

Onze kinderen mishandeld?
Onze jurist vroeg ons na te vragen of er iets over onze kinderen bekend was bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Tot onze grote schrik bleken er 3 meldingen te zijn gedaan betreffende onze kinderen. Alle meldingen gingen over gebeurtenissen in de pleeggezinnen. Tot onze verbijstering waren wij hiervan nooit op de hoogte gesteld. Toen wij vragen gingen stellen, werd door SGJ stellig beweerd dat wij overal van op de hoogte waren gebracht.

SGJ stelde een intern onderzoek in, maar ook de aangewezen deskundige bevestigde hun leugen. SGJ liet in datzelfde jaar zelfs aan de Kinderrechter weten dat alles goed ging met de kinderen in de pleeggezinnen, er werd geen woord gezegd over de AMK-meldingen.

Saskia onderzocht
Wij verzochten SGJ om een onafhankelijk onderzoek naar Saskia te laten doen om aan te tonen dat zij wel in staat is om voor de kinderen te zorgen. Volgens SGJ zaten de kinderen echter goed in de pleeggezinnen en bracht een onderzoek alleen maar onrust. Uiteindelijk kwamen we via de huisarts terecht bij klinisch psycholoog drs. C.A.M. van Fulpen. Haar conclusie dat er geen aanwijzingen waren die zouden wijzen op een verhoogd risico op herhaling van de psychose, hebben wij doorgestuurd naar SGJ.

Geef een reactie