Achtergrond

Bevrijd Kinderen is een initiatief ontstaan uit de nood van het gezin van Bas en Saskia. Na onderzoek blijkt dat veel gezinnen deze nood delen. De nood kan het beste worden omschreven als een web, en wel het web van jeugdzorg.

Het probleem
Jeugdzorg is een breed begrip. We willen benadrukken dat er binnen jeugdzorg instanties zijn die daadwerkelijk mensen helpen en dat er binnen de instanties mensen werkzaam zijn met hun hart op de juiste plek. Echter, er gaat ook heel veel mis. Op deze website wordt een tipje van de sluier opgelicht middels verschillende blogs. Achter de sluier hangt een web van leugens, valse beloften, onmenselijke eisen en bureaucratie; een web waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt. In het web wordt een gezin een casus, een nummer, en behandeld volgens een protocol, dat vaak meer kwaad dan goed lijkt te doen.

Wie zijn wij
De initiatiefnemers zijn Bas en Saskia (omwille van onze kinderen gebruiken we onze achternaam niet op deze site). Bas en Saskia zijn de ouders van 4 uit huis geplaatste kinderen. Het initiatief wordt gesteund door een brede achterban.

Wat doen wij
Het initiatief bestaat vooralsnog uit het schrijven van blogs en het aanschrijven van diverse politici en media als kranten en nieuwszenders.

Ons doel
Het doel is om gezinnen die vastlopen in het web van jeugdzorg een gezicht te geven, hun verhaal te vertellen, harten te raken en uiteindelijk een verandering teweeg te brengen binnen jeugdzorg.

Onze motivatie en inspiratie
Wij ontvangen geen enkele financiële beloning voor de door ons geïnvesteerde tijd en dragen alle kosten zelf. Van een financieel belang is geen sprake. Onze motivatie komt door het geloof in Jezus Christus. Hij gaf de opdracht om de zieken te genezen, gevangen te bevrijden en goed te zijn voor onze naaste (zie o.a. Matteüs 10:8 en Marcus 12:31). Behalve motivatie geven Jezus woorden (de Bijbel) ook kracht, hoop en inspiratie.