Moet een NIFP onderzoeker aan waarheidsvinding doen? Schijnbaar niet!

Inmiddels is het onderzoek ten einde en heeft de onderzoekster zonder enige onderbouwing besloten dat onze kinderen moeten blijven wonen in de pleeggezinnen.

Echter zien wij de zorgen die wij ouders al jaren aangeven nu opeens in het onderzoekverslag, die aldus de onderzoekster van het NIFP juist bij de pleegouders vandaan komen, en daardoor zouden wij ouders de zorgen van onze kinderen opeens bagatelliseren. Lees verder Moet een NIFP onderzoeker aan waarheidsvinding doen? Schijnbaar niet!

Het verloop van het tweede NIFP onderzoek!

Hallo geïnteresseerden, vrienden en familie, hierbij weer een korte samenvatting van ons en onze kinderen, er is een heftige tijd geweest er lijkt geen eind aan te komen.

Zoals u in de vorige blog heeft kunnen lezen zou er een nieuw onderzoek starten, dit onderzoek is gestart op 13 september 2018. Tijdens dit onderzoek is er een kennismakings gesprek geweest met de onderzoekster, één observatiebezoek bij ons ouders thuis met onze kinderen hierbij van 1 uur, vervolgens is er een observatie van één uur geweest bij de onderzoekster thuis met ons ouders en onze kinderen, tevens is er een zware (aldus de onderzoekster) psychologische test gedaan van ons ouders en onze kinderen zijn inmiddels voor de eerste keer op gesprek geweest en hebben ook een test gedaan.
Lees verder Het verloop van het tweede NIFP onderzoek!

Niet nagekomen beloftes en een nieuw onderzoek

Het is inmiddels alweer acht maanden geleden dat wij u van ons en onze kinderen hebben laten horen met een nieuwe blog, onze excuses hiervoor.

We wisten even niet zo goed wat en hoe we verder moesten met de blogs en onze website. We twijfelden ook of we hier wel verder mee zouden komen en wat ons doel hiermee zou moeten wezen Lees verder Niet nagekomen beloftes en een nieuw onderzoek

Een positief gesprek

Afgelopen maandag 15 mei 2017 hebben we een gesprek gehad met het team van Jeugdbescherming. Zowel de teamleider, de beide gezinsvoogden, de gedragswetenschapper en onze jurist waren daarbij aanwezig.

Het was een lang gesprek en wij kregen samen met onze jurist alle ruimte om onze ervaringen van de afgelopen periode te delen. In dat verhaal uitte wij natuurlijk ook een aantal verwijten naar de instelling. Lees verder Een positief gesprek

OTS en UHP weer verlengd

Vorige week maandag, 8 mei 2017, was er weer een zitting voor de verlenging van de OTS (Onder Toezicht Stelling) en de UHP (Machtiging Uithuisplaatsing).

In onze vorige blog vertelden we dat Jeugdbescherming het thuisplaatsingsplan niet meer wilde doorzetten, na het negatieve besluit van de rechtbank. Tot vlak voor de zitting hadden we helemaal niets meer vernomen. Er zijn geen vervolgacties meer geweest en wij wisten dan ook niet hoe de zitting van 8 mei zou gaan verlopen. Lees verder OTS en UHP weer verlengd

Geen thuisplaatsingstraject meer?

Na het besluit van de rechtbank om de kinderen niet thuis te laten komen wonen, is er al weer heel wat gepasseerd. Onze gezinsvoogden planden als eerste een aantal gesprekken.

Met de kinderen, de pleegouders, ons als ouders en aansluitend een groot overleg tussen alle partijen. Hun doel was om overleg te bevorderen en de kinderen helemaal te ontlasten. Lees verder Geen thuisplaatsingstraject meer?

Thuisplaatsingstraject goed doorlopen

Het thuisplaatsingstraject heeft plaatsgevonden. De gezinsvoogden zijn alle beloften nagekomen en er heeft een gesprek plaatsgevonden met de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige van GGZ Delfland.

Hij gaf daar in het bijzijn van de gezinsvoogden aan dat Saskia stabiel is en dat hij geen risico’s ziet voor herhaling van de psychose. Omdat alles volgens de planning is verlopen, zijn wij tegen het einde van 2016 vol hoop. Lees verder Thuisplaatsingstraject goed doorlopen

OTS en UHP weer verlengd

Omdat er geen gerichte hulpverlening was geboden, beslist de rechtbank in juli 2015 dat de OTS en de UHP weer met een jaar verlengd worden.

Wel wordt erbij gezegd dat in dat jaar een perspectief moet worden bepaald voor het verblijf van de kinderen. Er moet duidelijkheid komen volgens de rechtbank. Lees verder OTS en UHP weer verlengd

Verstrekkende maatregel?

Bureau Jeugdzorg vraagt, na de bevindingen van de heer Van den Bergh te hebben vernomen, een verstrekkende maatregel aan bij de Raad van Kinderbescherming.

Volgens hen zouden wij geen medewerking verlenen en niet openstaan voor hulp. Gelukkig oordeelt de Raad dat wij niet ontheven worden van de ouderlijke macht. Lees verder Verstrekkende maatregel?

De rechtbank beveelt een onderzoek

Op 24 april 2013 is er opnieuw een rechtszaak voor de verlenging van de ondertoezichtstelling (OTS) en de uithuisplaatsing (UHP).

Met behulp van onze jurist sturen wij ook wat stukken in, waaronder de bevindingen van drs. C.A.M. van Fulpen. De rechter vraagt aan SGJ wat zij hiermee hebben gedaan. De gezinsvoogd antwoord hier niks mee te hebben gedaan, omdat het achter hun rug om was gebeurd. Lees verder De rechtbank beveelt een onderzoek