Niet nagekomen beloftes en een nieuw onderzoek

Het is inmiddels alweer acht maanden geleden dat wij u van ons en onze kinderen hebben laten horen met een nieuwe blog, onze excuses hiervoor. We wisten even niet zo goed wat en hoe we verder moesten met de blogs en onze website. We twijfelden ook of we hier wel verder mee zouden komen en wat ons doel hiermee zou moeten wezen Lees verder Niet nagekomen beloftes en een nieuw onderzoek

Een positief gesprek

Afgelopen maandag 15 mei 2017 hebben we een gesprek gehad met het team van Jeugdbescherming. Zowel de teamleider, de beide gezinsvoogden, de gedragswetenschapper en onze jurist waren daarbij aanwezig. Het was een lang gesprek en wij kregen samen met onze jurist alle ruimte om onze ervaringen van de afgelopen periode te delen. Lees verder Een positief gesprek

OTS en UHP weer verlengd

Vorige week maandag, 8 mei 2017, was er weer een zitting voor de verlenging van de OTS (Onder Toezicht Stelling) en de UHP (Machtiging Uithuisplaatsing). In onze vorige blog vertelden we dat Jeugdbescherming het thuisplaatsingsplan niet meer wilde doorzetten, na het negatieve besluit van de rechtbank. Lees verder OTS en UHP weer verlengd

Geen thuisplaatsingstraject meer?

Na het besluit van de rechtbank om de kinderen niet thuis te laten komen wonen, is er al weer heel wat gepasseerd. Onze gezinsvoogden planden als eerste een aantal gesprekken. Met de kinderen, de pleegouders, ons als ouders en aansluitend een groot overleg tussen alle partijen. Hun doel was om overleg te bevorderen en de kinderen helemaal te ontlasten. Lees verder Geen thuisplaatsingstraject meer?

Thuisplaatsingstraject goed doorlopen

Het thuisplaatsingstraject heeft plaatsgevonden. De gezinsvoogden zijn alle beloften nagekomen en er heeft een gesprek plaatsgevonden met de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige van GGZ Delfland. Hij gaf daar in het bijzijn van de gezinsvoogden aan dat Saskia stabiel is en dat hij geen risico’s ziet voor herhaling van de psychose. Omdat alles volgens de planning is verlopen, zijn wij tegen het einde van 2016 vol hoop. Lees verder Thuisplaatsingstraject goed doorlopen

OTS en UHP weer verlengd

Omdat er geen gerichte hulpverlening was geboden, beslist de rechtbank in juli 2015 dat de OTS en de UHP weer met een jaar verlengd worden. Wel wordt erbij gezegd dat in dat jaar een perspectief moet worden bepaald voor het verblijf van de kinderen. Er moet duidelijkheid komen volgens de rechtbank. Lees verder OTS en UHP weer verlengd

Verstrekkende maatregel?

Bureau Jeugdzorg vraagt, na de bevindingen van de heer Van den Bergh te hebben vernomen, een verstrekkende maatregel aan bij de Raad van Kinderbescherming. Volgens hen zouden wij geen medewerking verlenen en niet openstaan voor hulp. Gelukkig oordeelt de Raad dat wij niet ontheven worden van de ouderlijke macht. Lees verder Verstrekkende maatregel?

De rechtbank beveelt een onderzoek

Op 24 april 2013 is er opnieuw een rechtszaak voor de verlenging van de ondertoezichtstelling (OTS) en de uithuisplaatsing (UHP). Met behulp van onze jurist sturen wij ook wat stukken in, waaronder de bevindingen van drs. C.A.M. van Fulpen. De rechter vraagt aan SGJ wat zij hiermee hebben gedaan. De gezinsvoogd antwoord hier niks mee te hebben gedaan, omdat het achter hun rug om was gebeurd. Lees verder De rechtbank beveelt een onderzoek

De hulp komt niet op gang

Saskia vormde absoluut geen gevaar voor het welzijn van de kinderen, vond GGZ Delfland na haar ontslag in 2009. Als wij zelf Bureau Jeugdzorg zouden inschakelen voor opvoedondersteuning, zou zij weer naar huis mogen. Dit deden wij dan ook in mei 2009. In februari 2010 was er nog steeds geen enkele hulp geboden. Lees verder De hulp komt niet op gang

Hoe het allemaal begon

Op 8 december 2000 zijn wij, Bas en Saskia, getrouwd. De eerste 7 jaren van ons huwelijk verliepen vrijwel zorgeloos. We werkten allebei en gingen regelmatig op vakantie, ook na de geboorte van onze eerste drie kinderen. De eerste zwangerschap verliep nog wat moeizaam, zoals wel vaker voorkomt bij het eerste kind. De tweede en derde zwangerschap verliepen helemaal zonder complicaties. Lees verder Hoe het allemaal begon